fashion-runways:

GIAMBATTISTA VALLI Couture Spring 2013

"Healing is an art. It takes time, it takes practice. It takes love."

- Maza-Dohta (via divinespirit)
CAYLO